About Me

My photo
i know what's right and what's wrong. i am cheerful and out going. it's hard for me to find the one that i want, but once i find the right person, i won't be able to fall in love again for a long time.

DO WHAT YOU LOVE

"Do what you love and you'll be good at it. Sounds simple enough. But what if you love reading comics, playing video games and watching korean dramas until your eyes pop out? Is it possible to make a career out of such things? What's the alternative? Spend all your time wishing you were brave enough to take that leap? Don't let fear stop you from doing what you love. Because ultimately, it's about being true to yourself."

Followers

Wednesday, 7 May 2008

Perkongsian: LUASNYA NERAKA..MASYAALLAH

Assalam Mu'alaikum Wbrth!!! Sahabatsemua...bacalah....

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM,lindunglilah dan peliharakanlah kami,kedua ibubapa kami, isteri kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami & semuaorang Islam dari azab seksa apinerakaMu YA ALLAH.

Sesungguhnya kami tidak layak untukmenduduki syurgaMu YA ALLAH, namuntidak pula kami sanggup untuk kenerakaMu YA ALLAH.

Ampunilah dosa-dosa kami, terimalahtaubat kami dan terimalah segalaibadah dan amalan kami dengan RAHMATMUYA ALLAH......AMIN.....

.: Luasnya Neraka :.

Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malikra. berkata: Jibrail datang kepadaNabi saw pada waktu yg ia tidak biasadatang dalam keadaan berubah mukanya,

maka ditanya oleh nabis.a.w.: 'Mengapa aku melihat kauberubah muka?'

Jawabnya: 'Ya Muhammad, aku datangkepadamu di saat Allah menyuruh supayadikobarkan penyalaan api neraka, makatidak layak bagi orang yg mengetahuibahawa neraka Jahannam itu benar, dansiksa kubur itu benar, dan siksa Allahitu terbesar untuk bersuka-sukasebelum ia merasaaman dari padanya.'

Lalu nabi s.a.w. bersabda: 'YaJibrail, jelaskan padaku sifatJahannam.'

Jawabnya: 'Ya. Ketika Allah menjadikanJahannam, maka dinyalakan selamaseribu tahun, sehingga merah, k emudian dilanjutkan seribu tahun sehinggaputih, k emud ian seribu tahunsehingga hitam, maka ia hitam gelap,tidak pernah padam nyala dan baranya.Demi Allah yg mengutus engkau denganhak, andaikan terbuka sebesar lubangjarum nescaya akan dapat membakarpenduduk dunia semuanya keranapanasnya.

Demi Allah yg mengutus engkau denganhak, andaikan satu baju ahli nerakaitu digantung di antara langit danbumi nescaya akan mati penduduk bumikerana panas dan basinya.

Demi Allah yg mengutus engkau denganhak, andaikan satu pergelangan darirantai yg disebut dalam Al-Quran itudiletakkan di atas bukit, nescaya akancair sampai ke bawahbumi yg ke tujuh.

Demi Allah yg mengutus engkau denganhak, andaikan seorang di hujung barattersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yan g di hujung timur keranasangat panasnya, Jahannam itu sangatdalam dan perhiasannya besi danminumannya air panas campur nanah danpakaiannya potongan-potongan api.

Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yan gtertentu dari orang laki-laki danperempuan.'

Nabi s.a.w. bertanya: 'Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumahkami?'

Jawabnya: 'Tidak, tetapi selaluterbuka, setengahnya dibawah dari lainnya, dari pintu kepintu jarak perjalanan 70,000 tahun,tiap pintu lebih panas dari yan g lain70 kali ganda.' (nota kefahaman: iaituyg lebih bawah lebih panas)

Tanya Rasulullah s.a.w.: 'Siapakahpenduduk masing-masing pintu?'Jawab Jibrail:'Pintu yg terbawah untuk orang-orangmunafik, dan orang-orang yg kafirsetelah diturunkan hidangan mukjizatnabi Isa a.s. serta keluarga Fir'aunsedang namanya Al-Hawiyah.Pintu kedua tempat orang-orangmusyrikin bernama Jahim,

Pintu ketiga tempat orang shobi'inbernama Saqar.

Pintu ke empat tempat Iblis danpengikutnya dari kaum majusi bernamaLadha,

Pintu kelima orang yahudi bernamaHuthomah.

Pintu ke enam tempat orang nasarabernama Sa'eir.'

K emud ian Jibrail diam segan padaRasulullah s.a.w. sehinggaditanya: 'Mengapa tidak kau terangkanpenduduk pintu ke tujuh?'

Jawabnya: 'Di dalamnya orang-orang ygberdosa besar dari ummatmu yg sampaimati belum sempat bertaubat.'

Maka nabi s.a.w. jatuh pingsan ketikamendengar keterangan itu, sehinggaJibrail meletakkan kepala nabi s.a.w.di pangkuannya sehingga sedar kembalidan

sesudah sadar nabi saw bersabda: 'YaJibrail, sungguh besar kerisauanku dansangat sedihku, apakah ada seorangdari ummat ku yan g akan masuk kedalam neraka?'

Jawabnya: 'Ya, iaitu orang yg berdosabesar dari ummatmu.'

K emud ian nabi s.a.w. menangis,Jibrail juga menangis, k emud ian nabis.a.w. masuk ke dalam rumahnya dantidak keluar kecuali untuk sembah yang k emud ian kembali dan tidakberbicara dengan orang dan bila sembahyan gselalu menangis dan minta kepada Allah.(dipetik dari kitab 'Peringatan BagiYg Lalai')

Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamumasih boleh melakukan maksiatsedangkan kamu tak dapat bertahandengan panasnya terik matahari Ku.

Tahukah kamu bahawa neraka jahanamKuitu:

1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7tingkat
2. Setiap tingkat mempunyai 70,000daerah
3. Setiap daerah mempunyai 70,000kampung
4. Setiap kampung mempunyai 70,000rumah
5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak
7. Setiap kotak mempunyai 70,000batang pokok zarqum
8. Di bawah setiap pokok zarqummempunyai 70,000 ekorular
9. Di dalam mulut setiap ular yan gpanjang 70 hastamengandungi lautan racun yan g hitampekat.
10. Juga di bawah setiap pokok zarqummempunyai70,000 rantai
11. Setiap rantai diseret oleh 70,000malaikat

Mudah-mudahan ini dapat menimbulkankeinsafan kepada kitasemua.....Wallahua'lam.

Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159:
Sesungguhnya orang-orang yan gmenyembunyikan apa yan g telah Kamiturunkan dari keterangan-keterangandan petunjuk hidayat, sesudah Kamiterangkannya kepada manusia di dalamKitab Suci, mereka itu dilaknat olehAllah dan dilaknat oleh sekalianmakhluk.

Dari Abdullah bin 'Amr R.A,Rasulullah S.A.W bersabda:'Sampaikanlah pesanku biarpun satuayat..

SEPULUH ORANG YANG MAYATNYA TIDAKBUSUK DAN TIDAK REPUT DI HARI QIAMATKELAK!!!

Disebutkan di dalam satu riwayat,bahawasanya apabila para makhlukdibangkitkan dari kubur, merekasemuanya berdiri tegak di kubur masing-masing selama 44 tahun UMUR AKHIRATdalam keadaan TIDAK MAKAN dan TIDAKMINUM, TIDAK DUDUK dan TIDAKBERCAKAP.

Bertanya orang kepada Rasulullahsaw : 'Bagaimana kita dapat mengenaliORANG-ORANG MUKMIN kelak di hariqiamat?'

Maka jawabnya Rasulullah saw 'Umatkudikenali kerana WAJAH mereka putihdisebabkan oleh WUDHU'.' Bila qiamatdatang maka malaikat datang ke kuburorang mukmin sambil membersihkan debudi badan mereka KECUALI pada tempatsujud. Bekas SUJUD tidak dihilangkan

Maka memanggillah dari zat yan gmemanggil. Bukanlah debu 'itu daridebu kubur mereka, akan tetapi debuitu ialah debu KEIMANAN' mereka. Olehitu tinggallah debu itu sehinggamereka melalui titian' SiratulMustaqim dan memasuki Alam SYURGA,sehingga setiap orang melihat paramukmin itu mengetahui bahawa merekaadalah pela yan Ku dan hamba-hamba Ku.

Disebutkan oleh hadith Rasulullah sawbahawa sepuluh orang yan g mayatnyaTIDAK BUSUK dan TIDAK REPUT dan akanbangkit dalam tubuh asal diwaktumati :-
1. Para Nabi
2 Para Ahli Jihad
3. Para Alim Ulama
4. Para Syuhada
5. Para Penghafal Al Quran
6. Imam atau Pemimpin yan g Adil
7. Tukang Azan
8. Wanita yan g mati kelahiran/beranak
9. Orang mati dibunuh atau dianiaya
10. Orang yan g mati di siang hariatau di malam Jumaat jika merekaitu dari kalangan orang yan g beriman.

Didalam satu riwayat yan g lain dariJabir bin Abdullah ra sabda Rasulullahsaw: Apabila datang hari QIAMAT danorang-orang yan g berada di dalamkubur dibangkitkan maka Allah swtmemberi wahyu kepada Malaikat Ridhwan:' Wahai Ridhwan, sesungguhnya Akutelah mengeluarkan hamba-hamba Kuberpuasa ( Ahli Puasa ) dari kuburmereka di dalam keadaan letih dandahaga. Maka ambillah dan berikanmereka segala makanan yan g digorengdan buah-buahan SYURGA. '

Maka Malaikat Ridhwan menyeru, wahaisekelian kawan-kawan dan semua anak-anak yan g belum baligh, lalu merekasemua datang dengan membawa dulangdari nur dan berhimpun dekat MalaikatRidhwan bersama dulang yan g penuhdengan buahan dan minuman yan g lazatdari syurga dengan sangat banyakmelebihi daun-daun kayu di bumi.

Jika Malaikat Ridhwan berjumpa mukminmaka dia memberi makanan itu kepadamereka sambil mengucap sebagaimana yang difirman oleh Allah swt di dalamSurah Al-Haqqah bermaksud :'Makan dan minumlah dengan sedapdisebabkan AMAL yan g telah kamukerjakan pada HARI yan g telah LALUitu.'

* Tolong sebarkan kisah ini kepadasaudara Islam yan g lain.

Ilmu yan g bermanfaat ialah salah satuamal yan g berkekalan bagi orang yan gmengajarnya meskipun dia sudah mati. 'Dan ( ingatlah ) Allah sentiasamengetahui dengan mendalam akan apajua yan g kamu lakukan.' Surah Al-Baqarah : 237

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails